Anunțuri pentru studenții înscriși la formele de învățământ ID și IFR
  • 1. Deschiderea cursurilor la Facultatea de Inginerie, specializarea TDDH are loc în 16 octombrie 2015, ora 17 la sediul facultății.
  • 2. Deschiderea cursurilor la Facultatea de Inginerie, specializarea Inginerie economică are loc în 10 octombrie 2015, ora 8 la sediul facultății.
  • 3. Deschiderea cursurilor la celelate facultăți va fi anunțată din timp.
  • 4. Până la primirea informațiilor necesare platforma e-Learning va funcționa pentru anul universitar 2014/2015.
  • 5. Orar casierie: Luni - Vineri 09,00 - 16,00, Sâmbătă 09-12.

DIDIFR
Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

contact sesizari: dep.didu@ulbsibiu.ro
Director General:
profesor dr. Gligor Ciortea
 

MySeLF V 3.0


MySeLF V3.0 este platforma e-Learning utilizată de studenții Universității "Lucian Blaga" din Sibiu care sunt înscriși la forma de învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.