• Important: Studenții pot participa la activitățile didactice programate în oricare dintre centrele de suport teritorial independent de centrul în care figurează.

Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

contact sesizari: dep.didu@ulbsibiu.ro
Director:
conferențiar universitar dr. Bogdan Mârza
 

MySeLF V 3.0


MySeLF V3.0 este platforma e-Learning utilizată de studenții Universității "Lucian Blaga" din Sibiu care sunt înscriși la forma de învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.
  - Tutorial profesori videoconferinte
  - Tutorial studenti videoconferinte
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Investeste in OAMENI!
Proiect „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate POSDRU/86/1.2/S/61878

Silviu Crăciunaș, Sibiu 2012