Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

contact sesizari: dep.didu@ulbsibiu.ro
Director:
conferențiar universitar dr. Bogdan Mârza
 
MySeLF V3.0 este platforma e-Learning utilizată de studenții Universității "Lucian Blaga" din Sibiu care sunt înscriși la forma de învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.
  - Tutorial profesori videoconferinte
  - Tutorial studenti videoconferinte
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Investeste in OAMENI!
Proiect „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate POSDRU/86/1.2/S/61878