menu
Utilizator: Vizitator


Va rugam sa actualizati formatiile de studiu pentru anul universitar 2018/2019 daca nu sunt interesati de cele selctate.

Actualizare programe de studiu
Programe de studiu la care sunteti inmatriculat(a).
Specializare Modificati anul de studiu Eliminati formatia de studiu
Administratie publica - licentaanul 1anul 2anul 3Sterge inmatricularea
Secretariat Departament ID IFR - licentaanul 1Sterge inmatricularea
Drept judiciar privat - masteranul 1anul 2Sterge inmatricularea
Drept judiciar privat - masteranul 1anul 2Sterge inmatricularea
Drept judiciar privat - masteranul 1anul 2Sterge inmatricularea